תמונה

הרצאה11#

yazamot_11#

מודעות פרסומת

הרצאה6#

yazamot_3_2

יזמות השוק הפרטי בהתחדשות עירונית

חלק א' – התחדשות עירונית מרצה: מיכל יוקלה

 רקע היסטורי ורציונל
כלים להתחדשות עירונית בישראל ותפקיד השוק הפרטי

 למצגת חלק א׳ לחצו

 חלק ב' – תיירות אחראית כמנוף צמיחה לקהילות מקומיות מרצה: מעוז יינון

 הרצאת_מעוז_יינון